Prof. Dr. A.M. Breure

Functie binnen Advieskamer Bodembescherming

Lid sinds 2013

 

 

Andere functies

Hoofdfuncties

Topexpert duurzame inrichting van de leefomgeving, RIVM – Centrum Duurzaamheid Milieu en Gezondheid (DMG)

Coördinator van het strategische onderzoeksprogramma “Gezonde en Duurzame Leefomgeving”, RIVM

Coördinator Milieu Ongevallen Dienst, RIVM

Bijzonder hoogleraar “Ecologische Risicobeoordeling”, Radboud Universiteit, Nijmegen

 

Nevenfuncties

Vertegenwoordiger van Ministerie I&M en RIVM in het Kennisplatform Water (ministerie I&M)

Voorzitter van het Dutch Soil Platform (Ministeries I&M en EZI)

Lid Raad van Advies van het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (CML)

Lid van de adviesraad van de MSc opleiding “Earth and Environment” (Wageningen Universiteit)

Lid van de adviesraad van de BSc opleiding Bodem Water Atmosfeer (Wageningen Universiteit)

Lid van de “SNOWMAN Network Advisory Group”

Lid van de wetenschappelijke adviesraad VIC (Veenweiden Innovatie Centrum)

Lid van de programmacommissie van het NWO programma Bodem en Ondergrond

Lid Advieskamer Stortbesluit

 

 

Contact

Advieskamer Bodembescherming

E info@advieskamers.nl