Publicaties
Sinds de instelling van de Advieskamer Bodembescherming per 1 januari 2014 de volgende adviezen uitgebracht:


2020
 • Aanvulling bij IBC-maatregelen bij Ameliaweg Westdorpe (april) (aanvulling n.a.v. ontwerpwijziging)

2019
 • Aanvulling bij Advies Buitenring Parkstad Limburg (oktober) (aanvulling n.a.v. ontwerpwijziging)
 • Aanvulling bij Advies IBC bij verdubbeling N62 (Sloeweg) (november) (aanvulling n.a.v. ontwerpwijziging)

2018
 • Advies IBC-toepassing naast stortplaats Zweekhorst (november)
 • Advies IBC bij verdubbeling N62 (Sloeweg) (januari)

2017
 • Advies IBC Buitenring Parkstad Limburg (december)
 • Advies IBC-toepassing Reconstructie N366 t.h.v. Ter Apel (mei)
 • Advies IBC in fundering uitbreiding opslaghallen Prologis (maart)
 • Advies IBC-maatregelen aanpassing A6-A7 Joure - aanvulling ontwerp (januari)
 • Advies IBC-terpen Haaksbergen, Laarberg en Boekelosestraat in reconstructie N18 (januari)

2016

 • Advies IBC-terp A35 HRR (N18-A35) (oktober)
 • Advies IBC-terpen N391 Locaties De Maten en Roswinkel (oktober)
 • Advies IBC-maatregelen bij Ameliaweg Westdorpe (september)
 • Advies IBC-maatregelen aanpassing A6-A7 Joure (juni)
 • Advies Toepassing IBC in AVI-terp 6 binnen omlegging A9 Badhoevedorp (februari)

2015

 • Advies Toepassing IBC in Stortwal stortplaats Boeldershoek (december)
 • Advies IBC-toepassing stortplaats Schinnen (mei)
 • Advies IBC-maatregelen renovatie A27 (april)
 • Advies Inzet IBC N62 (maart)

2014

 • Advies IBC-toepassing Klipperweg 4 - 10  Maastricht (november)
 • Advies criteria t.a.v. IBC bij renovatie A27 (maart)

De adviezen zijn in principe niet openbaar, daar zij doorgaans vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld ontwerpwijze of commerciële informatie bevatten.