Financiering

De Advieskamer Bodembescherming werkt zonder winstoogmerk, maar dient wel kostendekkend te zijn. Dit betekent dat de Advieskamer Bodembescherming kosten in rekening moet brengen voor haar advieswerk.


De Advieskamer Bodembescherming ontvangt geen subsidies. Daarom moeten de kosten die zijn gemoeid met het beoordelen van de aanvraag en met het beheren van het Werkvoorschrift worden gefinancierd door een verrekening per aanvraag.

Per aanvraag wordt daarom een offerte voor de adviesaanvrager, waarbij de verrekening bestaat uit twee delen: 

1.            Een deel voor het beheer van het Werkvoorschrift, organisatie  en secretariële ondersteuning door SIKB;

2.            Een deel voor het uitvoeren van de beoordeling.

De kosten voor een beoordeling worden liggen in de orde grootte van € 10.000 tot € 25.000. De kosten worden vooral bepaald door de complexiteit van het ontwerp/plan en zijn onafhankelijk van de in te zetten hoeveelheid IBC-materiaal (wettelijk minimum: 10.000 m3 aaneengesloten). 

 

Voor elk beoordelingstraject geldt een plan van aanpak inclusief kostenraming, waarover schriftelijk overeenstemming is tussen adviesaanvrager en de Advieskamer Bodembescherming.